Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :110                

Karar Tarihi :12/08/2014    

KONUSU:

SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

       Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06/08/2014 tarih ve 31514194-301.05-293 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

       Sosyal Yardım Yönetmeliği aşağıdaki şekliyle OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği İçin Tıklayınız.