Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 110                           

Karar Tarihi   : 09/07/2020              


KONUSU:

         Hüküm ve tasarrufu Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, Toptancı Hali içerisindeki H Blok 3 nolu bölümün yaş sebze meyve ihracatında denetim, kontrol ve gözetim işlemlerinin yürütülmesi koşuluyla teslim edildiği tarihten itibaren beş (5) yıl süreliğine Fethiye Gümrük Müdürlüğü'ne bedelsiz tahsisi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında görüşülmesi

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 24.06.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.1232 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.