Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 108                             

Karar Tarihi   : 09/05/2019                 

 

  KONUSU:

                 Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

                Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı toplantısına katılamayan;   

Şefika KARAŞAHİN EKİN, Ece GÜLEN ve Alim UZUNDEMİR’in mazeretlerinin kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.