Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 108                                   

Karar Tarihi : 12/04/2018                       

KONUSU:

Hüküm ve tasarrufu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait, İlimiz, Bodrum İlçesi Çarşı Mahallesi 776 ada 26 parsel numaralı taşınmaz (Bodrum Limanı) içerisinde bulunan ve ekli krokide "A" harfi ile gösterilen 47,00 m² yüz ölçümlü idari ofisin Turizm Danışma Bürosu olarak kullanılması amacıyla, teslim edildiği tarihten itibaren iki (2) yıl süreliğine talepleri üzerine Bodrum Kaymakamlığına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/04/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.1034 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız

Ek için Tıklayınız.