Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :108                

Karar Tarihi  :12/08/2014    

KONUSU:

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 06/08/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

 Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik aşağıdaki şekliyle OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.


Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş,Görev,Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İçin Tıklayınız.