Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :108                                                  

Karar Tarihi   :10/03/2016                                      

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarihli ve 443 sayılı kararına tashih kararı alınması hususunun görüşülmesi  

           Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04/03/2016 tarihli ve 44338531-841.01.01-780 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.