Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 108                           

Karar Tarihi  : 09/03/2017                

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09/02/2017 tarih 72 sayılı Kararına ek olarak Şeyh mahallesi 341 ada 47 parsel numaralı taşınmazın “Değerlendirme Resmi T:13/10/1967 Y.NO:1450” şerhi ile takas (trampa) edilmesi hususunun görüşülmesi.     

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/03/2017 tarih ve 99506623-301.01/662 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.