Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 107                             

Karar Tarihi   : 09/05/2019                 

 

  KONUSU:


    25.
Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

c) 2019 yılında Menteşe Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesinin

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi.

        Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.05.2019 tarihli raporunda;