Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 107                                   

Karar Tarihi : 12/04/2018                       

KONUSU:

İlimiz Ortaca İlçesi Karaburun Mahallesi 1138 ada 1-2 parsel, 1139 ada 1-2 parsel, 1140 ada 1 parsel ve 1139 ada 1 - 2 parseller arasında kalan tescil harici alan ile 1140 ada 1 parsele bitişik tescil harici alanın toptancı hali yeri olarak belirlenmesi ve kullanılmasıyla ilgili, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinin 6. fıkrası hükmü gereği hazırlanan “ Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu Raporu”nun Büyükşehir Belediye Meclisimizce görüşülmesi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 05/04/2018 tarihli ve 28673394-105.04-E.2016 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız

Ek için Tıklayınız.