Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :107                            

Karar Tarihi :12/08/2014                

KONUSU:

SULAMA TESİSLERİNDEN FAYDALANANLARDAN ALINACAK BEDELLERİN GÖRÜŞÜLMESİ

       Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06/08/2014 tarih ve 10452259-301.03-271 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

        İlgi: a) Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 10452259 sayılı yazısı.

        b) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2014 tarih ve 91 sayılı kararı.

       Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının İlgi (a) sayılı yazısı ile sulama tesislerinden faydalananlardan alınacak bedellerin tespit edilmesinde, önceki yıllarda muhtarlıkların işletmesinde devam eden sulama tesislerinden tahakkuk, tahsilâtı yapılan bedeller, muhtarlardan ve köy karar defterlerinden alınan bilgiler doğrultusunda tespit edilerek, söz konusu tutarların belirlenmesinde yararlanılan kaynaklara ait bilgilerle beraber ek liste olarak Meclis’e sunulmuştur.

       Konu, 08.07.2014 tarihinde Plan Bütçe Komisyonunda değerlendirilerek, komisyon raporu oluşturulmuş olup, komisyon raporu aynı tarihli Meclis toplantımızda kabul edilmiştir.

       Ancak, Komisyonda; “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2014 yılında muhtelif Mahallelere (Köy) Sulama Suyu Ücret Tarifesinin” görüşülerek karara bağlanması gerekirken, sehven ücret tekliflerinin devamında örnekleme listelerdeki bilgiler de komisyon raporunda yer almıştır.

       Sulama tesislerinden faydalananlardan alınacak hizmet bedellerinin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda da belirtilen şekliyle; ekteki Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2014 yılında muhtelif mahallelere (Köy) ait sulama suyu ücret tarifesi OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILINDA MUHTELİF MAHALLELERE (KÖY) AİT SULAMA SUYU ÜCRET TARİFESİ

İLÇE

MAHALLE (KÖY)

SULAMA YAPILAN KAYNAK VEYA DERE ADI

SULAMA SUYUNUN ALINMA ŞEKLİ

2014 SULAMA SUYUNUN SAAT ÜCRETİ (TL/SAAT)

2014 SULAMA SUYUNUN DÖNÜM ÜCRETİ (TL/DA)

KÖYCEĞİZ

DÖĞÜŞBELEN

NAMNAM ÇAYI-SONDAJ

CAZİBELİ VE POMPAJLA

2,00

KÖYCEĞİZ

KAVAKARASI

YUVARLAK ÇAY-SONDAJ

CAZİBELİ VE POMPAJLA

4,00

KÖYCEĞİZ

PINAR

YUVARLAK ÇAY

CAZİBELİ

1,50

PINAR

YUVARLAK ÇAY

CAZİBELİ

4,00

PINAR

YUVARLAK ÇAY

CAZİBELİ

6,00

KÖYCEĞİZ

ESKİKÖYCEĞİZ

YUVARLAK ÇAY-SONDAJ

CAZİBELİ VE POMPAJLA

8,00

KÖYCEĞİZ

YANGI

KARGICAK ÇAYI VE YANGI KAYNAKLARI

CAZİBELİ VE POMPAJLA

3,50

YANGI

KARGICAK ÇAYI VE YANGI KAYNAKLARI

CAZİBELİ VE POMPAJLA

2,50

KÖYCEĞİZ

ZEYTİNALANI

YUVARLAK ÇAY VE YANGI KAYNAKLARI

CAZİBELİ VE POMPAJLA

5,00

KÖYCEĞİZ

SULTANİYE

SONDAJ

POMPAJLA

5,00

KÖYCEĞİZ

ZAFERLER

NAMNAM ÇAYI-POMPAJ

POMPAJLA

10,00

KÖYCEĞİZ

BEYOBASI

YUVARLAK ÇAY

CAZİBELİ

4,00

KÖYCEĞİZ

HAMİTKÖY

NAMNAM ÇAYI-DRENAJ KANALI

CAZİBELİ VE POMPAJLA

8,00

MİLAS

AĞAÇLIHÖYÜK

SUÇIKAN KAYNAĞI

CAZİBELİ

5,00

MENTEŞE

KOZAĞAÇ

SOĞUKDERE KAYNAĞI

CAZİBELİ

5,00

YATAĞAN

BENCİK

ÇANDIR SUYU

CAZİBELİ

6,00

BENCİK

ULUPINAR KUYUSU

POMPAJLA

8,00

MENTEŞE

YER.-YENİKÖY

MUHTELİF (PURÇU-İNDERESİ-KİRAZLI …. VS.) KAYNAKLAR

CAZİBELİ

3,00

YER.-YENİKÖY

MUHTELİF (PURÇU-İNDERESİ-KİRAZLI …. VS.) KAYNAKLAR

CAZİBELİ

1,50

YER.-YENİKÖY

MUHTELİF

POMPAJLA

5,00

YATAĞAN

ZEYTİNKÖY

KOCADERE

CAZİBELİ

2,50

ZEYTİNKÖY

KOCADERE

CAZİBELİ

3,50

ULA

GÖKÇE

KARADERE VE FEREK DERESİ

CAZİBELİ

5,00

GÖKÇE

KARADERE VE FEREK DERESİ

POMPAJLA

8,00

MENTEŞE

DAĞDİBİ

ÇÖRTLEN-TAŞPINAR-KARABOYALIK DERE

CAZİBE

0,30 TL/TON

MENTEŞE

BAYIR

SONDAJ KUYULARI-Kapızağzı

POMPAJLA

20,00

BAYIR

SONDAJ KUYULARI-Kapızağzı

POMPAJLA

30,00

BAYIR

İçme suyundan artan su

CAZİBELİ

7,50

DİĞER İLÇELER

DİĞER KÖYLER

MUHTELİF

CAZİBELİ

4,00

4,00

DİĞER İLÇELER

DİĞER KÖYLER

MUHTELİF

POMPAJLI

10,00

10,00

Tarımsal sulamalarda sulama aralığını yani sıklığını belirleyen etmenler;

  

Bitki paterni (çeşiti, sulama suyu miktarı, toprak bünyesi, bitkinin su ihtiyacı, toprağın su tutma kapasitesi,

  

hava sıcaklığı, bağıl nem gibi parametreler tarımsal sulama sıklığını yani periyodunu belirler.