Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :107                                  

Karar Tarihi   :10/03/2016                      

KONUSU:

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/02/2016 tarihli ve 72 sayılı kararına tashih kararı alınması hususunun görüşülmesi

   Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 04/03/2016 tarihli ve 26219312-301.01-500 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız