Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 106                           

Karar Tarihi   : 09/07/2020              


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

      a) Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi

                         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01.07.2020 tarihli raporunda;