Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 106                             

Karar Tarihi   : 09/05/2019                 

 

  KONUSU:

      25. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

   b) Dalaman Belediye Başkanlığı'nın 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (b) fıkrası, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 2. bendi gereğince bazı bütçe tertipleri arasında ödenek aktarılmasına dair 02.01.2019 tarih ve 10 Nolu Meclis Kararının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.05.2019 tarihli raporunda;Ek için tıklayınız.