Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :106                                            

Karar Tarihi   :10/03/2016                                

KONUSU:

           İlimiz, Milas İlçesi, Çandır mahallesi, Çandırkırı mevkii, 1136 parsel nolu taşınmazın tamamı ile İlimiz, Milas İlçesi, Kızılcayıkık mahallesi, Köyaltı mevkii, 49 parsel nolu taşınmazın 551,76 m²'lik kısmının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/03/2016 tarihli ve 99506623-301.01/680 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.