Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 105                  

Karar Tarihi     : 09/07/2020      


KONUSU:

              Gündem

 

03/07/2020 tarihinde duyurulan 12 maddelik gündeme; Birimlerden gelen ve Başkan tarafından Meclise havale edilen konular ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun ve İmar Bayındırlık Komisyon Raporlarının aşağıda sırası belirtildiği şekilde gündeme ilavesiyle;


Kararın devamı için tıklayınız.