Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 105                                     

Karar Tarihi : 09/05/2019               

 KONUSU:

25. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

      a) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi gereğince görüşülmesi.

 Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/05/2019 tarihli raporunda;