Geri Tüm Meclis Kararları

.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :105                          

Karar Tarihi :12/08/2014                

KONUSU:

GÜNDEM

       27 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

       1-Çevre Ve Sağlık Komisyonu Raporu a) T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı Ve Çalışma Esasları İlişkin Yönetmelik 2- Sulama Tesislerinden Faydalananlardan Alınacak Bedellerin Görüşülmesi (Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı) 3-Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ) 4- Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliği (Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ) 5- Sosyal Yardım Yönetmeliği (Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı) 6- Araç Alımı (İtfaiye Dairesi Başkanlığı)

  • 6 Adet Dar Alan İtfaiye Arazözü
  • 9 Adet İlk Müdahale Aracı
  • 2 Adet Merdivenli İtfaiye Arazözü

7- 1 Adet Binek Araç Alımı (Turizm Gençlik Ve Spor Dairesi Başkanlığı) 8- Araç Alımı (Ulaşım Dairesi Başkanlığı)

  • 4 Adet Çift Kabin Kamyonet
  • 4 Adet Kapalı Kasa Kamyonet
  • 1 Adet Binek Otomobil
  • 1 Adet Kamyonet Üstü Monteli Basınçlı Tip Soğuk Yol Çizgi Aracı

9- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. Maddesi Hükmü Uyarınca Yapılan Kavaklıdere İlçe Belediyesi Ek Bütçesi (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) 10- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) Gereğince Bazı Maktu Vergi Ve Harç Tarifelerinin Belirlenmesi (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı), 11- Mülkiyeti Belediyemize Ait Yatağan İlçesi, Gökpınar Mahallesi, 590,00m² Yüzölçümlü 583 Nolu Parselin, 4650 Sayılı Kanunla Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi Gereğince Bedeli Karşılığında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğüne Devri (Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı), 12- 6360 Sayılı Kanun Kapsamında Oluşturulan Devir Tasfiye Ve Paylaştırma Komisyonu Kararları Gereğince Bildirimde Bulunulmadığı İçin Paylaşıma Konu Edilmeyen, Mülkiyeti Kapanan Köy Ve Beldelerin Tüzel Kişiliklerine Ait Taşınmazların, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği İle Marmaris Belediyesi Tüzel Kişiliği Adlarına Medeni Kanunun 698. Ve 699. Maddeleri Gereğince Taksim Ve Tescili (Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı), 13- 6360 Sayılı Kanun Kapsamında Oluşturulan Devir Tasfiye Ve Paylaştırma Komisyonu Kararları Gereğince Kapanan Köy Ve Beldelerin Tüzel Kişiliklerine Ait Değerlendirilmeyen Köyceğiz İlçesine Ait Taşınmazların Taksimlerinin Ve Tahsislerinin Yapılması (Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı), 14- Belediyemizin Hüküm Ve Tasarrufu Altında Bulunan Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesindeki Menteşe Parkının 8.017,96 M²’Lik Yeşil Alanı İle İçersindeki Büfe,  Amfi Tiyatro Ve Havuz Bulunan Kısmı Sosyal Tesis Olarak İşletilmek Üzere 2014 Yılı İçin Yıllık 3.000,00¨ Bedel Ve Sonraki Yıllar İçin 6098 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Kira Artış Oranında Belirlenerek, Taşınmazın Teslim Tarihinden İtibaren 5 Yıllığına Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketine Devredilmesi (Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) 15- 6360 Sayılı Kanun Kapsamında Belediyemize Devredilen Ortaca İlçesi, Kemaliye Mahallesi 34 Parselde Yer Alan 20.500,00 M² Mezarlık İçinde Bulunan Köy Konağının, 5393 Sayılı Kanunun 18/E Ve 75/D Maddeleri Gereğince, Ortaca Belediyesine Taşınmazın Teslim Edildiği Tarihten İtibaren 5 Yıllığına Muhtarlık Binası Olarak Tahsis Edilmesi (Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) 16-Kadro Ve Derece Değişikliği  (İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı), 17- İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği  (İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) 18- Ula İlçesi, Kızılağaç Köyü, 131 Ada, 1 Parselin Belediye Hizmet Alanına Dönüşmesine İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) 19- Ula İlçesi, Kızılağaç Köyü, 131 Ada, 1 Parselin Belediye Hizmet Alanına Dönüşmesine İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı), 20- Yatağan Belediyesi, Yeni Mahalle, Ortaova Mevkii, 130 Ada, 2 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hazırlanmasına İlişkin Ön İzin Verilmesine Ait 02/05/2014 Tarih Ve 2014/51 Sayılı Yatağan Belediyesi Meclis Kararı (İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı), 21- Menteşe İlçesi, 115 Ada 19 Parsel, 1073 Ada, 1 Parsel Ve 1072 Ada, 1 Parsellerin Belediye Hizmet Alanı Olarak Planlanmasına İlişkin Hazırlan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) 22- Menteşe İlçesi, 115 Ada 19 Parsel, 1073 Ada, 1 Parsel Ve 1072 Ada, 1 Parsellerin Belediye Hizmet Alanı Olarak Planlanmasına İlişkin Hazırlan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) , 23- Ula İlçesi, Kent İçi Taşıt Yolu Düzenlemesine İlişkin Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin 2011/67 Esas Nolu Kararı Gereği Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım Planı Revizyonu  (İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı), 24- Kavaklıdere İlçesi, Bakırcılar Mahallesi, 1 Pafta, 73,75 Ve 410 Parsellerde Belediye Hizmet Alanına İlişkin Hazırlanan Kavaklıdere Belediye Meclisinin 06/06/2014 Tarih ve 39 Sayılı Kararı İle Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı), 25- Muğla Büyükşehir Belediyesi Logosunun Belirlenmesi (Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü), 26- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı), 27- Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği (Teftiş Kurulu Başkanlığı)