Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :105                                            

Karar Tarihi  :10/03/2016                                

KONUSU:

         Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Fethiye İlçesi, Kaya Mahallesi, 156 ada 43 parselde yer alan tescilli taşınmazın çevresinde yer alan Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 07/07/2012 tarih ve 891 sayılı kararı ile tescilli 156 ada, 41, 42, 44, 45 parsel nolu taşınmazların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15/a maddesinde belirtilen fonksiyonuna uygun olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/03/2016 tarihli ve 99506623-301.01/679 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.