Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 104                  

Karar Tarihi     : 28/05/2020     

 

KONUSU:

              Gün Tespiti

 

Gelecek meclis toplantısının 09 Temmuz 2020 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.