Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :104                                      

Karar Tarihi :08/07/2014                            

KONUSU:

MÜLKİYETİ ½ HİSSE ORANINDA MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BODRUM BELEDİYESİNE AİT KONACIK MAHALLESİ 51 PARSELDEKİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ½ HİSSESİNİN, BODRUM BELEDİYESİNİN BİTEZ MAHALLESİ 182 ADA 81 (2405) PARSELİNDEKİ ½ HİSSESİNE KARŞILIK MEDENİ KANUNUNUN 698. VE 699. MADDELERİ GEREĞİNCE TAKSİMEN DEVİR VE TESCİLİ

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/07/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

   6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesine ½ hisse oranında devri yapılan İlimiz, Bodrum İlçesine ait taşınmazlar 18/06/2014 tarihinde düzenlenen tutanak ve eki taksim listesi kapsamında paylaşılmıştır.

Bodrum Belediye Meclisinin 04/07/2014 tarihinde yapılan toplantısında tutanak ve taksim listesinin incelenmesine, Bitez Mahallesi 182 Ada 81 (2405) parselindeki ½ hissenin Muğla Büyükşehir Belediyesine taksimen devir ve tescil edilmesi için karar verilmiştir.

Mülkiyeti ½ hisse oranında Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile Bodrum Belediyesine ait Konacık Mahallesi 51 parseldeki Muğla Büyükşehir Belediyesinin ½ hissesinin, Bodrum Belediyesinin Bitez Mahallesi 182 Ada 81 (2405) parselindeki ½ hissesine karşılık Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince taksimen devir ve tesciline 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.