Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :104                                            

Karar Tarihi   :10/03/2016   

KONUSU:

           6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait  paylaşıma konu edilen taşınmazların Ek-1’de sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi Tüzel Kişilikleri adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması hususunun görüşülmesi

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/03/2016 tarihli ve 47720051-301.01/667 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.