Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 104                            

Karar Tarihi  : 09/03/2017                

KONUSU:

  İlimiz Menteşe İlçesi, Göktepe Mahallesi, 280 ada 35 parsel numaralı 11.826,29 m² yüzölçümlü taşınmazın ekli uydu görüntüsünde “A” harfi ile gösterilen 1.066,11 m² yüzölçümlü alanının 112 Acil Sağlık İstasyonu tesis edilerek kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Muğla İl Sağlık Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.        

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/03/2017 tarih ve 47720051-301.01-655  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.