Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :103                  

Karar Tarihi :09/05/2019      

 

KONUSU:

          5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. maddesi (i) bendi hükmü uyarınca yapılması planlanan katı atık düzenli depolama sahası ve katı atık düzenli depolama sahası ulaşım yolu için; Bodrum ilçesi, Çamarası mahallesi, Akdağ mevkiinde yazı eki haritada sınırları belirlenmiş olan yaklaşık 874.062,655 m² büyüklüğündeki ormanlık alanın Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

          Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 08.05.2019 tarihli ve 46240020-020-E.1348 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.