Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :103                                        

Karar Tarihi :08/07/2014                            

KONUSU:

ORTACA İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 146 NOLU SOKAK İSMİNİN “TURGUT TIMBIL” OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ

          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/07/2014 tarih ve 87026510-301.05-8268 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

          İlgi: Ortaca Belediye Başkanlığının 25/06/2014 tarih ve 552 sayılı yazısı.

          Ortaca Belediye Başkanlığının 25/06/2014 tarih ve 17295373-20-552 sayılı yazıları ile İlimiz, Ortaca İlçesi, Atatürk Mahallesi, 146 nolu sokağın isminin Turgut TIMBIL Sokak değiştirilmesi için  07/05/2014 tarih ve 39 sayı  ile Meclis Kararının alındığı bildirilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisince konunun incelenerek uygun bulunması halinde karar alınması talep edilmektedir.

          19 yaşında, genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden Turgut TIMBIL’ın isminin  İlimiz, Ortaca İlçesi, Atatürk Mahallesi, 146 nolu sokak isminin Turgut TIMBIL Sokağı olarak değiştirilmesine; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi uyarınca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.