Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :102                        

Karar Tarihi :09/05/2019   

 

KONUSU:

          Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanların onaylı imar planlarına göre uygun hale getirilmesi amaçlı imar parseli üretilmesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları kapsamında uygulamaların yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında yazı eki listede yer alan konuların 5 yıllık imar programına alınması hususunun görüşülmesi.

 

          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.05.2019 tarihli ve 36521862-105.04-E.4096 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


Ek için tıklayınız.