Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :10                            

Karar Tarihi :15/04/2014             

KONUSU:

ULAŞIM KOMİSYONU SEÇİMİ

              Ulaşım Komisyonu Üyeliği'ne yapılan işari oylama sonunda Şakir ÖZDEMİR, Ali Fuat FİDAN, Taner USLU, Hüseyin NEBİOĞLU, Yaşar GENCEL, Mesut KARATAŞ ve İsmail AKKAYA 1 yıllığına OYBİRLİĞİ İLE SEÇİLMİŞTİR.