Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 101                   

Karar Tarihi   : 28/05/2020      


KONUSU:

             Fethiye Belediyesi’nin 28/04/2020 tarih ve E.7230 sayılı yazısında bahsedilen ve ek 27.04.2020 tarihli ve 39 nolu Meclis Kararında yer alan, 17/04/2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 1. maddesinin (e) bendinde belediyelerin su tüketimine bağlı alacaklarının ertelenmesi yönünde yapılan nitelendirmeye istinaden ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımlamış olduğu 2020/7 sayılı genelge gereği kapalı olan işletmelerin her hangi bir faaliyet icra etmemesi, nedeniyle genelge kapsamındaki işletmelerden evsel katı atık ücretlerinin alınmaması, genelge kapsamı dışındaki işletmelerden de evsel katı ücretlerinin Mayıs 2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile ertelenmesine ve ertelenen süre sonunda herhangi bir gecikme zammı uygulanmadan tahsil edilmesi hususunun görüşülmesi

 

    Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 18.05.2020 tarihli ve 46240020-020-E.1263 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.