Geri Tüm Komisyon Raporları

31.01.2018 ve 08.02.2018 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 
a)İlimiz, Ula İlçesi, Kızılyaka Mahallesinde yer alan 24.01.2005 tarih ve 331 sayılı olur ile Orman Bölge Müdürlüğü’nden tahsisli taşınmaza ilişkin Eğitim Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız

b)İlimiz, Ula İlçesi, Kızılyaka Mahallesinde yer alan 24.01.2005 tarih ve 331 sayılı olur ile Orman Bölge Müdürlüğü’nden tahsisli taşınmaza ilişkin Eğitim Tesis hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c)İlimiz, Milas İlçesi, Ekindere Mahallesi, Çavdarlık Mevkii, 125 ada 34, 37, 39 parselleri kapsayan alanda teklif edilen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ç)İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 643, 644, 645 parselde kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda “Ticaret + Konut Alanı” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

d)İlimiz, Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, 2340 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

e)İlimiz, Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, Çatalağaç Mevkii, 1122 parselde “Enerji Üretim Alanı-Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

f)İlimiz, Menteşe İlçesi, Yerkesik Mahallesi, 130 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz ile çevresindeki tescil harici alanların kullanım kararlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlemesine yönelik N20-C-12-A-4-A imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

g)Milas Belediye Meclisi’nin 07.12.2011 tarih ve 2011/242 sayılı meclis kararının iptali hususunun 5216 sayılı Kanunun 14. maddesi kapsamında görüşülmesi. Tıklayınız.

24.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi
a)Dalaman İlçesi, Altıntas Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yeraltı “Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik meri Dalaman Uygulama İmar Planının O21-B-17-D-3-D ve O21-B-17-D-4-C paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

25.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 
a)Kavaklıdere İlçesi, Menteşe Mahallesi, 2737, 2924 ve 4117 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların kullanım alanlarının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlemesine yönelik 1/2000 ölçekli meri Menteşe Nazım İmar Planının 30K-IV paftasında kalan ve N20-B-09-C imar paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b)İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Menteşe Mahallesi, 2737, 2924 ve 4117 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların kullanım alanlarının ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlemesine yönelik 1/1000 ölçekli meri Menteşe Nazım İmar Planının 30K-IV paftasında kalan ve N20-B-09-C-1-B ile N20-B-09-C-2-A imar paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c)İlimiz, Ortaca İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediye'ye ait 208 ada 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin  “Belediye Hizmet Alanının” “Resmi Kurum Alanına (Adliye)” dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Ortaca Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarih ve 89 sayılı kararı doğrultusunda, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ç)İlimiz, Seydikemer İlçesi, Kemer Mahallesi 101 ada, 3 parselde “Resmi Kurum Alanı (Hükümet Konağı)” ve 101 ada 4 parselde “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Seydikemer Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 20 sayılı kararı ve 02.01.2018 tarih ve 21 sayılı kararı doğrultusunda, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.