Geri Tüm Komisyon Raporları

27.12.2019, 09.01.2020 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 
a) Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi 127 ada, 1 parselde Bodrum Belediye Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 2018/109 sayılı Meclis Kararı ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.09.2019 tarih ve 8650 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.Kararın devamı için tıklayınız.

b) Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Karaarmut Mevkii, 127 ada 35, 36 ve 37 parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.Kararın devamı için tıklayınız.

c) Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Kızılçırpı Mevkii, 174 ada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 178 ada 15, 16 (eski 174 ada 23 ve 178 ada 14 ) parsellerde Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarih 208 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi(Güneş Enerji Santrali), Yol, Otopark ve Teknik Altyapı Alanı” kullanım kararı bulunan alanda “Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik teklif edilen ve Yatağan Belediye Meclisinin 07.06.2019 tarih 2019/71 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 26242,1 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.Kararın devamı için tıklayınız.

30. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 2020 yılı Ula İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.Kararın devamı için tıklayınızEk için tıklayın.

b) 2020 yılı Yatağan İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.Kararın devamı için tıklayınız. Ek için tıklayın.

31. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Muğla, Menteşe, Akçaova II. Etap Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan askı süresinde iletilen üç (3) adet ve askı süresi sonrasında iletilen bir (1) adet olmak üzere toplam dört (4) adet itirazın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınızEk için tıklayın.

b) İlimiz, Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, Bakkal Yeri Mevkii’nde yer alan tapunun 161 ada, 11 parselinde (eski 134 ada, 3 parsel) kayıtlı taşınmazın yaklaşık 7652 m2 ’sinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız