Geri Tüm Komisyon Raporları

27.12.2018 ve 04.01.2019 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

a) İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 569 ada 25 parselin “konut alanı” kullanımında kalan kısmının “yaya yolu” kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23.10.2018 tarih ve 7218 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b) İlimiz, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, Haranpınarı Mevkii, 141 ada, 12 parselde yer alan taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c) İlimiz, Milas İlçesi, Akyol Mahallesi, 124 ada, 84 (eski 79) parsel numarasında özel mülkiyete kayıtlı, 15.856,68 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N19-D-04-B paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.Tıklayınız.

ç) İlimiz, Milas İlçesi, Baharlı Mahallesi, O19-A3-3C pafta, 1033 parsel numarasında özel mülkiyete kayıtlı, 50.888,60 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 9.294,40 m2’lik kısmında “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” düzenlenmesine yönelik N19-A-25-C paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

d) İlimiz Bodrum İlçesi Dereköy Mahallesi Çamarası Mevkii 209 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin “Ekoturizm Alanı” amaçlı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

e) İlimiz, Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, Kolonyaka Mevkii, 2520 (eski 582) parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı yapılacak olan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

f) İlimiz, Yatağan İlçesi, Akyol Mahallesi, Aşağıova Mevkii, 278 ada, 94 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde, Mermer Atıkları Geri Kazanım Tesisi kurulması için hazırlanan “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer Ve Depolama)” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

g) Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 300 ada, 1-2-3 parsellerde yer alan taşınmazlar ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

h) İlimiz Menteşe ilçesi, Muslihittin Mahallesi, 485 ada 1 numaralı parsel, 486 ada 9 numaralı parsel, 487 ada 16 ve 17 numaralı parsellerde hazırlanan UİP – 2374,25 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.


2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a) Muğla Büyükşehir Belediyesi Evsel Katı Atık Bertaraf Ücret Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

b) Datça Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

c) Menteşe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

ç) Dalaman Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.