Geri Tüm Komisyon Raporları

27.12.2016, 11.01.2017 ve 12.01.2017 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi
a.İlimiz, Yatağan İlçesi, Akyol Mahallesi, Değirmenönü Mevkiinde yer alan, tapunun 278 ada, 274 ve 275 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerindeki, Yatağan Belediye Meclis kararıyla uygun görülen  “Doğalgaz İletim/Dağıtım Tesisi Alanı (Doğalgaz (CNG), Sanayi ve Oksijen Dolum ve Depolama Tesisi) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.  
b.Yatağan İlçesi, Kozağaç Yava Mahallesi Gökbel Mevkii 876, 904, 905, 907, 908 ve 909 nolu toplam 139.677,00 m2 büyüklüğündeki kadastro parsellerinin A1, A2, A3, B1, B2, C, D, E1 ve E2 Bölgelerine ayrılarak toplam 4,99 MW kurulu gücündeki “Güneş Enerji Santrali” amaçlı teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
c.Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Karaarmut Mevkii, 127 ada 14 nolu toplam 29.216,00 m2 yüzölçümlü kadastro parselinin A ve B Bölgesine ayrılarak toplam 1,62 MW kurulu gücündeki “Güneş Enerji Santrali” amaçlı teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
ç.Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, Cumalaryurdu mevkii 976 parsel ve Elekse mevki 1100 parsel sayılı, toplam 26.275 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazlarıın “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
d.Fethiye İlçesi, Faralya Mahallesi, 107 ada, 97 parsel çevresinde hazırlanan PİN:22292 ile Fethiye Belediye Başkanlığı'nın 06.09.2016 tarih ve 86 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
e.İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Sazak Mevkii, 15 Pafta, 1749 ve 1892 Parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde “Güneş Enerji Santrali” amaçlı hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
f.İlimiz Yatağan İlçesi, Köklük Mahallesi sınırlarında yer alan 109 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 35 nolu 93.571,00 m2 büyüklüğündeki kadastro parselleri üzerinde farklı şirketler tarafından A, B, C, D, E ve F bölgelerine ayrılarak toplam 5,99 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
g.Ortaca İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 131 ada, 35, 36 ve 37 parsellerde hazırlanan “Kapalı Spor Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
h.Ortaca İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 131 ada, 35, 36 ve 37 parsellerde hazırlanan “Kapalı Spor Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Ortaca Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih ve 56 sayılı kararı doğrultusunda, 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
ı.Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi, Yuvaalanı mevki, N19-C-02-C-2-C ve N19-C-02-C-D paftalarında yer alan 671, 672, 1042, 1043, 1044, 1045 ve 1046 parsel sayılı taşınmazda farklı şirketler tarafından A, B, C, D, E ve F bölgelerine ayrılarak toplam 4,99 MW kurulu gücünde teklif edilen “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali Alanı) olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan PİN:UİP-22295 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

49.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi
a.Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1027 ada, 4 nolu imar parselinin “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
b.Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1027 ada, 4 nolu imar parselinin “Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı)” olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
c.İlimiz Fethiye İlçesi, Bozyer Mahallesi sınırları içerisinde kalan 132.270,802 m²'lik alanda yapılması planlanan (Trap-Skeet Alanı) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
ç.İlimiz Fethiye İlçesi, Bozyer Mahallesi sınırları içerisinde kalan 132.270,802 m²'lik alanda yapılması planlanan (Trap-Skeet Alanı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.