Geri Tüm Komisyon Raporları

27.10.2021 ve 11.11.2021 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Menteşe İlçesi, Yaraş Mahallesi, 216 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”  ve “Park Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan Menteşe Belediye Meclisinin 03.08.2021 tarihli ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


b) Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellerde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.12.2018 tarihli ve 7499 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan ve Bodrum Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli ve 66 sayılı kararı, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.06.2021 tarihli ve 11078 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında uygun bulunan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


c) Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellerde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.12.2018 tarihli ve 7499 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan ve Bodrum Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli ve 66 sayılı kararı, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.06.2021 tarihli ve 11078 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında uygun bulunan Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 


ç) Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 121 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazda Bodrum Belediye Meclisinin 04.06.2021 tarih ve 2021/91 sayılı Meclis Kararı ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.08.2021 tarihli ve 11347 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa doğrultusunda uygun bulunan Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


d) Yatağan Belediye Başkanlığı’nın 06.09.2021 tarihli ve 2021/111 sayılı Meclis Kararı ile Yatağan İlçesi Kırsal Mahalle Tespitinin incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.

Ek-2 için tıklayınız.


e) Fethiye Belediyesi Meclisi’nin 01.03.2021 tarihli ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen ve yazı ekinde sunulan "Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Yönetmeliği"nin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereğince görüşülmesi.


f) İlimiz, Milas İlçesi, Hacıapti Mahallesi, 1097 ada, 5 ve 6 (eski 1 ve 2) numaralı parsellerde hazırlanan Teklif-48080299 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


g) Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi, 1116 ve 1117 parsellerin güneybatısında “Trafo Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


II. OTURUM

39. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, Yokuşaltı Mevkii, 79 ada, 319 ve 320 (eski 298)  numaralı parsellerde hazırlanan Teklif-48677116 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.


b) İlimiz, Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, Yokuşaltı Mevkii, 79 ada, 319 ve 320 (eski 298)  numaralı parsellerde hazırlanan Teklif-48159898 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.