Geri Tüm Komisyon Raporları

26.04.2017, 08.05.2017, 10.05.2017 ve 11.05.2017 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 
a)İlimiz Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Bozalan Mevkii, 218 ada 1 parsel numarasın da kayıtlı toplam 5000,07 m² yüzölçümlü, özel mülkiyetteki taşınmaz üzerinde "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 
b)Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarında yapılan değişikliklerin görüşülmesi. Tıklayınız.
c)Seydikemer İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.  
ç)Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih ve 428 sayılı kararıyla onaylanan Menteşe İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, Karşıyaka Islah İmar Planı plan notlarına ilişkin UİP-15473,3 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın Menteşe Belediye Başkanlığının 07.02.2017 tarih ve 32 sayılı Meclis Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
d)10.03.2016 tarih ve 124 sayılı meclis kararı ile kesinleşen 1/25 000 ölçekli 2025 Muğla Nazım İmar Planına yapılan, Bodrum Belediye Başkanlığı evrağına 26.04.2016 tarih ve 9131 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi ile yapılan itiraz hakkında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yapılan değerlendirme doğrultusunda 5216 sayılı kanunun 7/b ve Geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.  
e)Menteşe İlçesi, Yerkesik Mahallesi 130 ada, 1 parsel üzerindeki “Park, Zeytinlik Alan, Konut Alanı ve Otopark” kullanımının iptal edilerek; “Park, Ticaret Alanı, Konut Alanı ve Otopark” kullanımına dönüştürülerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
f)Yatağan İlçesi, Yeşilbağcılar Mahallesi, Karabekir Mevkiinde, 2764 numaralı imar parselinde, özel mülkiyete kayıtlı taşınmazın “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi ve yapı yaklaşma sınırının yeniden belirlenmesine yönelik 05.07.2012/17 sayılı mülga Yeşilbağcılar Belediye Meclisi kararı ile onaylı Uygulama İmar Planının N20-A-12-D-2-D imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
g)Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Kazancı Mevkii, 866 (eski 7) ada, 2 (eski 146) parselde kayıtlı taşınmaz ile çevresindeki yol ve otopark alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik meri Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının N18-C-24-A paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
h)İlimiz Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapunun N20a-07c pafta 1895 nolu kadastro parselinde kayıtlı toplam 20.700,00 m2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerine toplam 999 kW (0.99 MW) kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.  
ı)Ortaca Belediye Başkanlığı’nın 03.04.2017 tarih ve 2476 sayılı yazısında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 10.11.2016 tarih ve 430 sayılı Muğla Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planına ait plan hükmü değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
i)Seydikemer İlçesi, Kemer Mahallesi 101 ada, 3 parselde “Resmi Kurum Alanı (Hükümet Konağı)” ve 101 ada 4 parselde “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
j)Seydikemer İlçesi, Kemer Mahallesi 101 ada, 3 parselde “Resmi Kurum Alanı (Hükümet Konağı)” ve 101 ada 4 parselde “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
k)Ortaca Belediye Başkanlığı’nca talep edilen, İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, Bahçelievler Mevkii, 1110 ada, 1 parsel, 1033 ada, 1 parsel ile 381 ada 1 ve 2 parselleri kapsayan alandaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
l)İlimiz, Ula İlçesi, Demirtaş Mahallesi, Koçoğlu Mevkiinde bulunan mülkiyeti Ula Belediyesine ait alanda “Sosyal Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c ve 7/v ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
m)İlimiz, Ula İlçesi, Demirtaş Mahallesi, Koçoğlu Mevkiinde bulunan mülkiyeti Ula Belediyesine ait alanda “Yaşlı Bakım Evi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b, 7/c ve 7/v ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2. fıkrası uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
n)Bodrum İlçesi, Tepecik Mahallesi, 1151 ada, 90 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
o)Dalaman İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
ö)Menteşe İlçesi, Günlüce Mahallesi, Akyol mevkii, 166 ada, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsel sayılı taşınmazların “Güneş Enerji Santrali” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
p)Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, Menteş Mevkii, 2206 parsel UİP-18879 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
r)İlimiz Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Kerimler Mevkiinde yer alan N19B20C2/2 pafta 187 ada, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ve 14 nolu parsellere 4,0 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali(GES)” amaçlı ve GES alanına ulaşım sağlamak amacıyla 168 ada 17 ve 19 nolu parselleri içerisine alan toplam 74.662,784 m2 büyüklüğündeki alana teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
s)İlimiz Milas İlçesi, Avşar Mahallesi, Avşarönü Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapunun N19a-24c-1b pafta 116 ada, 2 nolu kadastro parselinde kayıtlı toplam 15.970,18 m2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerine toplam 999 kW(0.99 MW) kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi
a)Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 46.48.01.39 Kurumsal Kodunda bütçe ödenekleri takip edilen, Yeşil Alan Planlama Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğüne ait, ekteki ödenek aktarma listesinde belirtilen ödeneklerin, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 46.48.01.33 Kurumsal Koduna 04.2.1.00 Fonksiyonel Kodu ve bütçe tertipleri açılarak aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız.  

33.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi
a)Sayıştay Başkanlığı 2015 Yılı Düzenlilik Raporu, İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)’nın 01/06/2016 tarih ve E.12452 sayılı görüş yazısı doğrultusunda işlem yapılmak üzere; 14/04/2016 tarih ve 176 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında belirlenen yollara ilave olarak, mevzuat hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri arasındaki meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park paylaşımlarına ilişkin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna verilmesi öngörülen yollar ve yollar üzerindeki Açık ve Yeşil Alanlar  (Park, Çocuk Bahçesi, Oyun Alanı, Meydan, Rekreasyon Alanı vb.) için düzenlenen yollara ait ek 11 sayfa listenin 5216 sayılı Kanunun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü gereğince görüşülmesi. Tıklayınız.

34.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi
a)2017 yılında Kavaklıdere Belediye Başkanlığı'nca uygulanacak Gelir Tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 25. Maddesi gereği görüşülmesi. Tıklayınız.  
b)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27.04.2017 tarih 1440 sayılı yazısı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 25.04.2017 tarih 2432 sayılı yazısı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığının 03.05.2017 tarih 10786 ve 10788 sayılı yazılarında belirtilen çeşitli iş makineleri için uygulanacak ek fiyat tarifelerinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesince görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.