Geri Tüm Komisyon Raporları

25.11.2015 Tarih ve 30.11.2015 ve 10.12.2015 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

25.11.2015 Tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

a)  Seydikemer İlçesi nüfusuna kayıtlı olan şehitlerimizin isimlerinin bazı sokaklara verilmesine dair Seydikemer İlçe Belediye meclisinin 03/11/2015 tarihli ve 119 sayılı kararının onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…

b)  Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 1844 ve 1845 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…

c)  Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 346 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. Tıklayınız…

ç)  Ortaca İlçesi, Sarıgerme Mahallesi, 196 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi.Tıklayınız…

d)  Fethiye İlçesi, Esenköy Mahallesi, 665 sayılı parselin “T1: Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…

e)  Milas İlçesi, Meşelik Mahallesi, 817 parselin “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…

f)  Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 154 kV Bodrum TM İrtibat Enerji İletim Hattının imar planına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…

 25.11.2015 ve 30.11.2015 ve 10.12.2015 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporları

a)  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…                                              

b)  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…

c)  Fethiye ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…             

ç)  Bodrum ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…

d)  Milas ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…

e)  Menteşe ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…    

f)  Marmaris ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…              

g) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…

ğ) Yatağan ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…

h)  Ortaca ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…

ı)  Dalaman ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…

i)  Köyceğiz ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız… 

j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…

k)  Datça ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…         

l) Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…       

m) Marmaris Belediyesi’nin 28/10/2015 tarih ve 10636 sayılı yazısı ile gönderdiği 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız…

n) Ortaca ilçesi 2015 yılı bütçesi için Ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis kararının onaylanması hususunun görüşülmesi.Tıklayınız…

o) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız…

ö)  Büyükşehir Belediyesi Evsel Katı Atık Bertaraf Ücret Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız…

p)  Dalaman Belediyesi’nin 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız…

r)   Menteşe Belediyesi’nin 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız…

s)  Yatağan Belediyesi’nin 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız…