Geri Tüm Komisyon Raporları

25.09.2019, 08.10.2019 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

               

a) İlimiz, Fethiye İlçesi, Faralya Mahallesi, Kızılcakaya Mevkiinde bulunan, tapunun 176 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

 

b) İlimiz, Bodrum İlçesi, Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde “Trafo Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan, Bodrum Belediye Başkanlığının 02.05.2019 tarih ve 2019-65 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

 

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

 

a) 2019 Yılı Köyceğiz Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız.