Geri Tüm Komisyon Raporları

25.05.2022, 30.05.2022 ve 09.06.2022 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi, 161 ada 69 parsele ilişkin TEKLİF-48044508 Plan İşlem Numaralı, Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2020/986 Sayılı Kararı gereği 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) İlimiz, Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi, 161 ada 69 parsele ilişkin TEKLİF-48561816 Plan İşlem Numaralı, Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2020/986 Sayılı Kararı gereği 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


c) Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2019/744 E. sayılı dosyası, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin 2019/1199 E., 2019/764 E. ve 2019/765 E. sayılı dosyaları, Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin 2020/1111 E. sayılı dosyası ile açılan davaların Mahkeme kararları doğrultusunda hazırlanan Ortaca İlçesi, Sarıgerme Mahallesi, 213 ada, 19,20,23 parseller ve 221 ada 27,29 nolu parsellere ilişkin 1/25 000 Ölçekli Nazım İmar Planının, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 


2. Çevre ve Sağlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi 

a) Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün bünyesinde yürütülen sosyal yardımların yapılması ile ilgili yönetmelik, uygulamalarda ihtiyacı karşılamadığından dolayı ivedi olarak yönetmeliğin güncellenmesi gerektiğinden dolayı hazırlanan, Sosyal Yardım Yönetmeliğinin, bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını içeren yazı ekinde yer alan “Sosyal Yardım Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik” in görüşülmesi.


20. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi güncellemesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.05.2022 tarih ve 2022-91 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


b) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılmasına ve ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 11.05.2022 tarih ve 85, 87 sayılı Meclis Kararlarının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. ve 37. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 


c) Dalaman Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi güncellemesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 09.05.2022 tarih ve 53 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 


ç) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki, ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.


d) Ula Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.06.2022 tarih ve 41 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


e) Yatağan Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 03.06.2022 tarih ve 2022/115 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


f) Datça Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi güncellemesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.06.2022 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.