Geri Tüm Komisyon Raporları

24.11.2016, 29.11.2106, 30.11.2016, 5.12.2016 ve 8.12.2016 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi
a.Milas İlçesi, Kayaderesi Mahallesi, Gökbel Mevkii, 101 ada, 768, 766, 763, 758, 824 parseller ve 101 ada 1 parselde teklif edilen “Eko- Turizm Alanı” amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
b.Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Gümbet Mevkiinde 2 adet “Trafo Alanı” na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
c.Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 332 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsellerde yer alan taşınmazlara ilişkin hazırlanan “Ticaret - Konut Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
ç.Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 253 ada, 1 (eski 2672) ve 2 (eski 2673) numaralı parsellerde kayıtlı ve “Makilik-Fundalık Alan (MF)” olarak planlı taşınmazların kısmen “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu Alanı”, kısmen “Park Alanı”, kısmen de “Makilik Fundalık Alan (MF)” olarak düzenlenmesine yönelik N18-C-16-D imar paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
d.Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 68/3 pafta, 1095 ada, 87 numaralı parselde ve özel mülkiyette kayıtlı taşınmazın kısmen “Ticaret Alanı (T)”, kısmen de “Park Alanı”, “Trafo Alanı” ve “Otopark Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N20-C-03-D-3-B imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
e.Yatağan İlçesi, Bağyaka Mahallesi, Havdan Mevkiinde 7.100,00 m2 büyüklüğündeki 1732 parsel numaralı taşınmazda “Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
f.İlimiz, Yatağan İlçesi, Bağyaka Mahallesi, Havdan Mevkiinde 7.100,00 m2 büyüklüğündeki 1732 parsel numaralı taşınmazda “Termal Turizm Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
g.Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 05.10.2016 tarih ve 4665 sayılı kararı ile uygun bulunan,  Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.01.2016 tarih, 3997 sayılı kararı doğrultusunda, İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 290 ada, 28 parselde kayıtlı taşınmazda ve 290 ada, 29-30 parseller ile imar yolunda hazırlanan 1. derece Arkeolojik Sit alanının ve tescilli anıtsal yapı ile koruma alanının işlenmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
h.İlimiz Dalaman İlçesi, Kargınkürü Mahallesi, mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait 102 ada 112 parselde ve mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Dalaman Belediyesine ait 102 ada 113 parselde yer alan taşınmazlara ilişkin hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
ı.Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 417 ada 21 numaralı parselin kuzey sınırında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
i.Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, Hisar Mevkii, 5176 parselin batı bitişiğinde, N19-D-07-A-4-D paftada yer alan park alanında hazırlanan “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
j.N20-C1 paftasında hazırlanan “Tarım Alanı” amaçlı hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
k.İlimiz, Ortaca İlçesi, Dalaklı Mahallesi, 1142 ada,1 parsel numarasında kayıtlı, 7.282,13 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki “Özel Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
l.İlimiz, Ortaca İlçesi, Dalaklı Mahallesi, 1142 ada,1 parsel numarasında kayıtlı, 7.282,13 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki “Özel Eğitim Alanı (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Ortaca Belediye Meclisinin 19.10.2016 tarih ve 63 sayılı kararı doğrultusunda, 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
m.Yatağan İlçesi, Akyol Mahallesi, 142 ada, 5-13-15-17-20-21 ve 278 ada, 85-139-263 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların ilgili kurum talepleri doğrultusunda “Rekreasyon Alanı”, “Spor Alanı” ve “Sağlık Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N20-A-3 imar paftasında hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
n.Yatağan İlçesi, Akyol Mahallesi, 142 ada, 5-13-15-17-20-21 ve 278 ada, 85-139-263 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların ilgili kurum talepleri sonucunda “Rekreasyon Alanı”, “Spor Alanı” ve “Sağlık Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N20-A-18-B imar paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden gelecek görüş doğrultusunda 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
o.Yatağan İlçesi, Akyol Mahallesi, 142 ada, 5-13-15-17-20-21 ve 278 ada, 85-139-263 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların ilgili kurum talepleri sonucunda “Rekreasyon Alanı”, “Spor Alanı” ve “Sağlık Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N20-A-18-B-1-D imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
ö.Ula İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 24 pafta, 12 ada,  186 parselin kuzeybatısında yaya yolu düzenlemesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
p.İlimiz Menteşe İlçesi, Günlüce Mahallesi, Akyol Mevkiinde yer alan 166 ada 4,5,6,7 ve 8 nolu toplam 90.219,68 m2 büyüklüğündeki teklif planlama alanında “Güneş Enerji Santrali” amaçlı teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
r.İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesinde yer alan, 1132 ada 6, 7, 8, 9 parseller ve yakın çevresinde yeni bir düzenleme yapılmasına olanak sağlayan “Belediye Hizmet Alanı”, “Spor Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/m ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
s.İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesinde yer alan, 1132 ada 6, 7, 8, 9 parseller ve yakın çevresinde yeni bir düzenleme yapılmasına olanak sağlayan “Belediye Hizmet Alanı (Müze Alanı)” “Spor Alanı” ve “Park Alanı”  amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c, 7/m maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2 fıkrası uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
ş.İlimiz, Milas İlçesi, Gümüşlük Mahallesi, Yokuşaltı Mevkii, 412 ada, 6 parselde “Katı Atık Tesisleri Alanı (Yem Hammadeleri ve Geri Dönüşüm Tesisi) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.
a.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.                                                       
b.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.   Ek için Tıklayınız.        
c.Fethiye ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.                              
ç.Bodrum ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.                             
d.Milas ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.                                
e.Marmaris ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.                            
f.Yatağan ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.         
g.Ortaca ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.                               
h.Dalaman ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.        
ı.Köyceğiz ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.                    
i.Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.       
j.Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde ekteki ödenek aktarma listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız                                                                                
k.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde ekteki ödenek aktarma listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerinden Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı bütçesinin 46.48.01.32.06.1.0.00.5. 06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri bütçe tertibine aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.    Ek için Tıklayınız.
l.Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Oda Başkanlığının 27.10.2016 tarih ve 43769/134140 kayıt sayılı yazısı ile Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren tahditli “TM” plakalı yolcu taşıma araçlarına İzin/tahsis vb. belge düzenlenmesi yönünde talebi bulunmakta olup, güzergah izin ücretlerinin ekteki çizelgeler dahilinde kooperatiflerin öngörülen yıllık toplam ciro kapasitelerinin binde beşinin her araç için; güzergah izin belgesi, hizmet, yol ve durak kullanım bedeli olarak, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97. Maddesi kapsamında görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.      
m.Datça ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.
n.Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.
o.Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.
ö.Ortaca Belediye Meclisinin 2016 Yılı Bütçesinde aktarma yapılmasına dair 02.11.2016 tarih ve 66 sayılı Meclis Kararının 5216 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.
p.Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının ve Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde ekteki ödenek aktarma listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerinden 46.48.01.33.04.5.1.00.5.06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri bütçe tertibine aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.
r.Yatağan Belediyesinin 25.10.2016 tarih ve 2016/234 sayılı 2017 Evsel Katı Atık Tarifesine ilişkin almış olduğu kararda yer almayan ve 03.11.2016 tarih ve 2016/247 sayılı Kararında Evsel Katı Atık Tarifelerinin altına "Tespit Edilen Tarifelerde KDV Hariçtir" ibaresi eklenmiş olup; Tashih Meclis Kararının 5216 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.
s.Menteşe ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.
ş.Büyükşehir Belediyesi Evsel Katı Atık Bertaraf Ücret Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

32.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi
a.Marmaris Belediyesi’nin 2017 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız. 
b.2016/9-359 sayılı karar gereği çekici/kurtarıcılara düzenlenecek olan “Çalışma İzin Belgesi” ücretinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden Daire Başkanlığımıza ait 2017 yılı Gelir Tarifesine ilave yapılması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.
c.Milas Belediye Meclisinin 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde Fen İşleri Müdürlüğüne ait ödeneklerde yeterli ödenek kalmaması nedeniyle gelir kaynakları karşılık gösterilmek suretiyle ek ödenek verilmesi ile ilgili almış olduğu 05.12.2016 tarih ve 337 sayılı Meclis Kararının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.
ç.Dalaman Belediye Meclisinin 2016 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılmasına dair almış olduğu 01.12.2016 tarih ve 102 Sayılı Meclis Kararının 5216 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.
d.Menteşe Belediye Meclisinin 2016 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılmasına dair almış olduğu 06.12.2016 tarih ve 257 Sayılı Meclis Kararının 5216 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.
e.Dalaman Belediyesi’nin 2017 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.
f.Milas Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.                                  
g.Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Havayolu İle İl Dışı Cenaze Nakil Ücreti için uygulanacak fiyat tarifesine ait yazı ekinde sunulan 2017 yılında uygulanacak değişiklik teklifi hususunun 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine göre karar alınmak üzere görüşülmesi. Tıklayınız.