Geri Tüm Komisyon Raporları

24.08.2016, 28.08.2016, ve 02.09.2016 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları
a)Sayıştay Başkanlığı 2015 Yılı Düzenlilik Raporu, İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)’nın 01/06/2016 tarih ve E.12452 sayılı görüş yazısı doğrultusunda işlem yapılmak üzere; 14/04/2016 tarih ve 176 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında belirlenen yollara ilave olarak, mevzuat hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri arasındaki meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park paylaşımlarına ilişkin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna verilmesi öngörülen yollar ve yollar üzerindeki Açık ve Yeşil Alanlar  (Park, Çocuk Bahçesi, Oyun Alanı, Meydan, Rekreasyon Alanı vb.) için düzenlenen yollara ait ek 11 sayfa listenin 5216 sayılı Kanunun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü gereğince görüşülmesi teklifi. Tıklayınız.

b)İlimiz Bodrum İlçesi, Torba ve Yeniköy Mahallelerinde yapılacak olan cadde/sokak ismi değişiklikleri ile ilgili Bodrum Belediye Meclisinin 02/05/2016 tarih ve 2016-67 sayılı meclis kararının görüşülmesi. Tıklayınız.

c)İlimiz Bodrum İlçesi, Bitez ve Koyunbaba Mahallelerinde yapılacak olan cadde/sokak ismi değişiklikleri ile ilgili Bodrum Belediye Meclisinin 03/06/2016 tarih ve 2016-78 sayılı meclis kararının görüşülmesi. Tıklayınız.

ç)İlimiz Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesinde ekli krokide belirtilen sokağa isim verilmesi ile ilgili Milas Belediye Meclisinin 06/06/2016 tarih ve 192 sayılı meclis kararının görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için tıklayınız.

d)İlimiz Milas İlçesi, Ören Mahallesinde bulunan ve ekli krokide belirtilen “24 Nolu Sokak” isminin “24 Nolu Sokak (Memduh ORHAN)” olarak değiştirilmesi ile ilgili Milas Belediye Meclisinin 06/06/2016 tarih ve 194 sayılı meclis kararının görüşülmesi. Tıklayınız.   Ek için tıklayınız.

e)İlimiz Milas ilçesi Ören Mahallesinde ekli krokilerde belirtilen sokaklara isim verilmesi ile ilgili Milas Belediye Meclisinin 06/06/2016 tarih ve 195 sayılı ve 11/07/2016 tarih ve 214 sayılı meclis kararlarının görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için tıklayınız.

f)İlimiz Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, tapunun 125 Ada, 1 Parselinde yer alan mülkiyeti T Dinamik Enerji Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. adına kayıtlı toplam 18.521,66 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine; 1 parselin tamamında (1/a Bölgesi 499 kW ve 1/b Bölgesi 499 kW) toplam 998 Kw (0,998 MW) kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.04.2016 tarih ve 146 sayılı meclis kararınca onaylanan Güneş Enerji Santrali Projelerinin Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esaslar kapsamında değerlendirilerek 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

g)İlimiz, Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, tapunun 125 Ada, 6, 7, 8 ve 12 Parsel numaralarında yer alan mülkiyeti T Dinamik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı toplam 45.184,30 m2 yüzölçümlü kadastro parselleri; dört bölgeye (A, B, C, D bölgeleri) ayrılarak her bir bölgede 499 kW olmak üzere toplam 1996 kW (1,996 MW) kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

h)Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, Açıkkırlar Mevkii, 366 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın doğu cephesinde ve 13 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kuzey cephesinde imar adası kenarının yeniden düzenlenmesine yönelik Konacık Revizyon İlave Uygulama İmar Planının N18-C-23-B-2-B imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ı)Marmaris İlçesi, Beldibi Mahallesinde hazırlanan PİN: UİP-11002,1 ile Marmaris Belediye Başkanlığı'nın 06.01.2015 tarih ve 20 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

i)Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, Haranpınarı Mevkii, 141 ada, 4, 5, 6, 8 ve 9 parsellerde yer alan taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

j)Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 246 ada, 585 numaralı imar parselinde, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı adına kayıtlı taşınmazda, Milas Revizyon Nazım İmar Planının N19-B-16-C imar paftasında hazırlanan “Ticaret-Turizm-Konut Alanı (TİCTK)”na yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

k)Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 246 ada, 585 numaralı imar parselinde, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı adına kayıtlı taşınmazda, Milas Revizyon Uygulama İmar Planının N19-B-16-C-3-A imar paftasında hazırlanan “Ticaret-Turizm-Konut Alanı (TİCTK)”na yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

l)Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi 188 ada 10 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan “Trafo Alanı” amaçlı PİN: 19889,1 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.  

m)Kavaklıdere İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, Hacıgeç(Akyar) Mevkii, 20 Pafta 1682 ve 1683 nolu 70.400,00 m2 büyüklüğündeki Kadastro parsellerinin A, B,C, D, E, F ve G Bölgesine ayrılarak toplam 3,36 MW kurulu gücündeki “Güneş Enerji Santrali” amaçlı teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

n)Milas İlçesi, Dörttepe Mahallesi, Hisar Mevkii, 5838 parsele ilişkin “TAKS:0.15, KAKS:0.30 olmak üzere Ayrık Nizam 2 kat Konut Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

o)Yatağan İlçesi, Madenler Mahallesi, Büyükalan Mevkii 693 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ö)İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, tapunun 36 pafta, 379 ada, 1 numaralı parselinde kayıtlı 7031,89 m2 yüzölçümlü alanda “Ticaret Alanı + Yeraltı Otopark Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c bendleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

p)İlimiz, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, tapunun 36 pafta, 379 ada, 1 numaralı parselinde kayıtlı 7031,89 m2 yüzölçümlü alanda “Ticaret Alanı + Yeraltı Otopark Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c bendleri, 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2 fıkrası uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

r)İlimiz Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi, Bakkalyeri Mevkiinde bulunan tapunun N20C-18B-1A pafta, 2114 parsel numarasında hazırlanan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporu                                                                                                                                                                             a)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının ve Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde ekteki ödenek aktarma listesinde belirtilen bütçe tertiplerinden Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 46.48.01.32. 06.1.0.00.5.06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri bütçe tertibine aktarma yapılması hususun görüşülmesi. Tıklayınız.