Geri Tüm Komisyon Raporları

24.07.2020,29.07.2020, 11.08.2020 ve 13.08.2020 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, Kolonyaka Mevkii, 2520 parsel (eski 582 parsel) numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b) İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 370 ada, 3 (eski 2557) parsel numaralı taşınmazın “Resmi Kurum Alanı (Vergi Dairesi)” olarak düzenlenmesine yönelik meri Konacık Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının N18-C-18-C-3-C paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız

c) Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

ç) Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

d) 12.03.2020 tarih ve 57 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan, İlimiz, Menteşe İlçesi, Atatürk Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Teyyare Kavşağı ve çevresindeki alanlara yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, askı süresi içerisinde iletilen bir (1) adet itirazın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

e) 12.03.2020 tarih ve 58 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan, İlimiz, Menteşe İlçesi, Atatürk Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Teyyare Kavşağı ve çevresindeki alanlara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, askı süresi içerisinde iletilen bir (1) adet itirazın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.


20. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince; Milas Belediye Başkanlığı'nın 2020 Mali Yılı Gider Bütçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü 46.48.12.39.05.01.00.00.05.06.1.4.01 Kara Taşıt Alımı gider bütçe tertibine hizmet araçları alınması için 10.000.000,00 TL finansman kaynağı gösterilerek ek ödenek verilmesine dair yazı eki 10.08.2020 tarih ve 113 nolu Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız Ek için Tıklayınız