Geri Tüm Komisyon Raporları

23.03.2021, 02.04.2021 ve 08.04.2021 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Milas İlçesi, Köşk Mahallesi, 443, 800 ve 819 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”, “Eko Turizm/Kırsal Turizm Alanı” , “Trafo Alanı” ve “Otopark Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N19-A-14-C-3- B ve N19-A-14-C-3-C paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


b) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 102 ada, 8 ve 9 nolu parsellerde talep edilen “EkoTurizm Alanı” amaçlı hazırlanan TEKLİF-48934224 Plan İşlem Numaralı 1/25 000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 102 ada, 8 ve 9 nolu parsellerde talep edilen “Turizm Alanı (Eko Turizm Alanı)” amaçlı hazırlanan TEKLİF-48773397 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


ç) Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 128 ada, 2 parsel bitişiğindeki park alanında “Trafo Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan Bodrum Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarihli ve 2020/36 sayılı Meclis Kararı ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.01.2021 tarihli ve 10449 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


d) Yatağan İlçesi, Köklük Mahallesi, 109 ada 52 ve 53 parselleri kapsayan planlama alanı için “Enerji Nakil Hattı (Yer Altı Enerji Nakil Hattı) ve “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


e) İlimiz, Yatağan İlçesi, Eskihisar Mahallesi, Strotonikeia Antik Kenti 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.10.2020 tarih ve 10024 sayılı kurul kararı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


f) İlimiz, Yatağan İlçesi, Eskihisar Mahallesi, Strotonikeia Antik Kenti 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.10.2020 tarih ve 10024 sayılı kurul kararı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


g) İlimiz, Bodrum İlçesi, Kumköy Mahallesi, Tabantarla Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapuda 160 ada 43 nolu kadastro parselin 27.026,09 m2’ lik kısmında “Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerji Santrali)” ile “Yol” amaçlı hazırlanılarak teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


h) İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 185 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazda Bodrum Belediye Meclisinin 06.02.2020 tarih ve 2020/25 sayılı Meclis Kararı ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.01.2021 tarihli ve 10450 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


ı) İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Bakırcılar Mahallesi 163 ada, 11 parsel, Yeni Mahalle 155 ada 1 parsel, 156 ada 1 parsel ve 157 ada 1 parseli kapsayan alanda “Pazar Alanı (Havai)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


i) İlimiz, Menteşe İlçesi, Yaraş Mahallesi, tapuda 216 ada 15 nolu Kadastro parselinde kayıtlı 6,331,49 m2 büyüklüğündeki taşınmaza teklif edilen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


j) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde yer alan 105 ada, 2, 3, 4, 5 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan “Konut+Ticaret (TİCK) Alanı” amaçlı hazırlanan TEKLİF­48582906 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


k) İlimiz, Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, Yanıkkuyu Mevkiinde bulunan 887 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerde “Ticaret­ Konut Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


l) Ula Belediye Başkanlığı tarafından tespit edilen, İlimiz, Ula İlçesi, Arıcılar, Armutçuk, Çiçekli, Çörüş, Elmalı, Gölcük, Kavakçalı, Kıyra, Örnekköy, Portakallık, Turgut, Yaylasöğüt ve Yeşilçam Mahallerinin Kırsal Mahalle Tespitine ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.


m) İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Nebiler, Salkım, Çamlıyurt, Derebağ, Ortaköy, Kurucuova, Çavdır ve Yeşilköy Mahallerinin Kırsal Mahalle Tespitine ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde-3 gereği değiştirilerek onaylanması hususunun görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.


26. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi 

a) Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ait toplam 127 adet itiraz başvurusunun 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

Ek için tıklayınız.