Geri Tüm Komisyon Raporları

23.03.2017, 31.03.2017 ve 13.04.2017 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

a)Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarında yapılan değişikliklerin görüşülmesi. Tıklayınız.

b)Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih ve 433 sayılı kararıyla onaylanan, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 144 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın, Menteşe Belediye Başkanlığının 07.02.2017 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c)Seydikemer İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.       

ç)Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, N20-C-13-A-2-C-3-B pafta, 1825 numaralı parselde özel mülkiyete kayıtlı taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak düzenlenmesine yönelik meri Gülağzı Nazım İmar Planının N20-C-13-A paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

d)Fethiye İlçesi, Yeşilüzümlü Mahallesi 500 ada 8 parsel sayılı taşınmazda “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

e)Fethiye İlçesi, Yeşilüzümlü Mahallesi 500 ada 8 parsel sayılı taşınmazda “Yaşlı Bakımevi Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

f)İlimiz, Fethiye İlçesi Uzunyurt Mahallesi, Kızılcakaya Mevkiinde bulunan, tapunun 176 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda “Sağlıklı Yaşam Tesis Alanı” ve “Günübirlik Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

a)Kavaklıdere Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

b)Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 02/03/2017 tarih ve 31514194-841.02.06-967 sayılı yazısında belirtilen Büyükbaş Hayvan Kırkbayır Temizleme ve Paketleme Ücreti için uygulanacak ek fiyat tarifesinin görüşülmesi. Tıklayınız.

c)Yatağan Belediye Meclisinin 2017 Mali Yılı Bütçesinde, ek ödenek verilmesine dair almış olduğu 02.03.2017 tarih ve 26 Nolu Meclis Kararının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız.

ç)Seydikemer Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız. 

45.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi

a)Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, Bodrum Şosesi Mevkiinde yer alan, 903 ada 4 parselde “Ayrık Nizam, 3 kat, Emsal:2, Konut+Ticaret Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.03.2017 tarih ve 1447 sayılı Meclise havaleli olur yazısında; Enerji üretimine yönelik yazılması gereken “850 kW” kurulu gücündeki ifadesinin sehven “480 kW” kurulu gücünde yazıldığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.03.2017 tarih ve 114 sayılı kararında “480 kW” kurulu gücünde olarak yer aldığından, 09.03.2017 tarih ve 114 sayılı kararın “850 kW” kurulu gücünde olarak düzenlenmesi hususunda tashih-i karar alınması. Tıklayınız.