Geri Tüm Komisyon Raporları

22.02.2022, 04.03.2022 ve 10.03.2022 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Bodrum Belediye Başkanlığının 05.11.2021 tarihli ve 2021-143 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Bodrum İlçesinin Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Tespitlerinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.

Ek- 2 için tıklayınız.


b) Bodrum Belediye Meclisinin 02.07.2021 tarihli ve 2021-111 sayılı kararı uyarınca Mekânsal Planlama Hizmetleri Yönergesi ve eklerinde düzeltme yapılması talebinin 5216 sayılı Kanun’un 14’üncü ve 27’nci maddesi uyarınca görüşülmesi.c) İlimiz, Milas İlçesi, Güllük Mahallesi, 333 ada, 13 ve 14 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan TEKLİF-48493742 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 2. Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor Komisyon Raporunun Görüşülmesi 

a) Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.12.2020 tarihli ve 218 sayılı kararı gereğince Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı adı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiş olup, yapılan bu değişiklikle birlikte yürürlükte olan Daire Başkanlığının çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğinde güncelleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, yeniden düzenlenen ve yazı Ek'inde sunulan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin görüşülmesi. 


17. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


a) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek aktarılmasına ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.02.2022 tarih ve 32 nolu Meclis Kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesinin üçüncü fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 


b) Yatağan Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.03.2022 tarih ve 2022/78 nolu Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. c) Köyceğiz Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret  Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.03.2022 tarih ve 17 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.ç) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.03.2022 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. d) Fethiye  Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.03.2022 tarih ve 41 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.