Geri Tüm Komisyon Raporları

21.10.2015 ve 14.10.2015 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. 21.10.2015 Tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

a) Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 353 ada, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 96, 113 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi . Tıklayınız...

b) Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 364 ada, 44, 45 ve 46 parseller 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

c)Seydikemer İlçesi, Devlet Karayolu’na ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...                   

ç) Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi 1026 ada 4 ve 1027 ada 1-2-3 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

d) Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi 1026 ada 4 ve 1027 ada 1-2-3 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

e) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

f) Milas İlçesi, Ekinanbarı Mahallesi, 1166 (yeni 121 ada 46) parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

g) Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 690 ada, 280 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

ğ) Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 3983 nolu parsele ilişkin “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

h) Milas İlçesi, Gümüşlük-Burgaz Mahalleleri, 79 ada 298 nolu parselde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

ı) Milas İlçesi, Gümüşlük-Burgaz Mahalleleri, 79 ada 298 nolu parselde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

i) Milas İlçesi, Menteş Mahallesi, Suluyer Mevkii, 56 parsel sayılı taşınmazın “Özel Eğitim Tesisi Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi.  Tıklayınız...

j) Milas İlçesi, Menteş Mahallesi, Suluyer Mevkii, 56 parsel sayılı taşınmazın “Özel Eğitim Tesisi Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

k) Fethiye İlçesi, İncirköy Mahallesi, Beyköy Mevkii, 2311 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

2.14.10.2015 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu

Seydikemer İlçe Belediye Başkanlığı’nın 2015 yılı bütçesinde bütçe içi aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...