Geri Tüm Komisyon Raporları

21.07.2016, 27.07.2016 ve 09.08.2016 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları
a) Dalaman İlçesi, Merkez Mahallesi, 3315 ada 8 ve 9 parseller, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Ertuğrul Gazi Caddesi ile Alemdar Caddesinin kesiştiği kavşak noktasında yollar birbirini karşılamadığı için trafik sürekliliğini sağlamak amacıyla kavşak düzenlemesine yönelik hazırlanan UİP-2218,4 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

b) Bodrum İlçesi, Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkiinde hazırlanan PİN: UİP-17047,2 ile Bodrum Belediye Başkanlığı'nın 04.11.2015 tarih ve 2015-124 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c) Fethiye İlçesi, Esenköy Mahallesi, 665 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10.12.2015/427 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin iki (2) adet itirazın 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ç) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 188 sayılı kararıyla onaylanan; İlimiz, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza tahsisli olan 30 pafta 5085 parselde “Belediye Hizmet Alanı (Bakım Evi)”, “Park ve Yeşil Alan” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itiraza ait, Muğla Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 14.06.2016 tarih ve 5344 sayılı yazısı ile birlikte değerlendirilerek 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 Sayılı Kanunun 8’inci maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

d) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 189 sayılı kararıyla onaylanan; İlimiz, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza tahsisli olan 30 pafta 5085 parselde “Belediye Hizmet Alanı (Bakım Evi)”, “Park Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraza ait, Muğla Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 14.06.2016 tarih ve 5344 sayılı yazısı ile birlikte değerlendirilerek 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 Sayılı Kanunun 8’inci maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

e) İlimiz, Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkiinde, 138 ada, 11 nolu parselin komşu parseli olan 138 ada, 12 nolu 2 adet yan yana parsellerde “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyonu” talebinin bulunması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda; Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkii, 138 ada, 11 nolu parselde teklif edilen “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

f) İlimiz, Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkiinde, 138 ada, 12 nolu parselin komşu parseli olan 138 ada, 11 nolu 2 adet yan yana parsellerde “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyonu” talebinin bulunması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda; Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkii, 138 ada, 12 nolu parselde teklif edilen “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

g) Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, 2378 parselde kayıtlı 2381,07 m² taşınmaz üzerinde hazırlanan PİN:UİP-18904 numara ile Milas Belediye Meclisi'nin 06/05/2016 tarih ve 154 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak reddedilen “Günübirlik Tesis Alanı” ve “Ticaret+Konut+Turizm Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.  

h) Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, 3521 parselde kayıtlı 2.235,31 m² taşınmaz üzerinde hazırlanan PİN:UİP-18876,1 numaralı Milas Belediye Meclisi'nin 06/05/2016 tarih ve 151 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak reddedilen “Ticaret Alanı” Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ı) Sayıştay Başkanlığı 2015 Yılı Düzenlilik Raporu, İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)’nın 01/06/2016 tarih ve E.12452 sayılı görüş yazısı doğrultusunda işlem yapılmak üzere; 14/04/2016 tarih ve 176 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında belirlenen yollara ilave olarak, mevzuat hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri arasındaki meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park paylaşımlarına ilişkin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna verilmesi öngörülen yollar ve yollar üzerindeki Açık ve Yeşil Alanlar  (Park, Çocuk Bahçesi, Oyun Alanı, Meydan, Rekreasyon Alanı vb.) için düzenlenen yollara ait ek 11 sayfa listenin 5216 sayılı Kanunun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü gereğince görüşülmesi teklifi. Tıklayınız.

i) Dalaman İlçesi, Kapıkargın Mahallesi, 116 ada 1 parsel numaralı 16.073,13 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın “Solar Tesisi” kurulması koşulu ile bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

j) Ula İlçesi, Ayazkıyı Mahallesi, 25 ada, 94 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanan PİN: UİP-11287,4 numaralı Ula Belediye Meclisi'nin 01.06.2016 tarih ve 31 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak reddedilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

k) Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Kanlıkuyu Mevkii, 145 ada, 1 parselde yer alan 3138,29 m² yüz ölçümlü taşınmaza ilişkin hazırlanan “Sağlık Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

l) Milas İlçesi, Ören Mahallesi, 156 Ada, 219 Parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

m) İlimiz, Milas İlçesi İsmetpaşa Mahallesi, Karakaya Mevkii, N19b-21a-4c ve N19b-21a-4b paftalarda yer alan 885 ada 2-3 imar parselleri ve 886 ada 1-2-3 imar parsellerinde kayıtlı 16307,03 m2 yüzölçümlü taşınmazların doğusunda yer alan Milas Bodrum Karayolu güzergahında bulunan ulaşım sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.


n) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2015 tarih ve 385 sayılı kararında Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 353 ada 26, 27, 28, 29, 32, 34, 96 ve 113 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olmadığı ve imar planının mevcut haliyle korunmasına ilişkin karara yapılan itirazın ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11.02.2016 tarih ve 72 sayılı ile 10.03.2016 tarih ve 107 sayılı karalarına ilişkin itirazın, 06.06.2016 tarih ve 189 sayılı Milas Belediye Başkanlığı Meclis Kararı birlikte değerlendirilerek 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi ile 3194 Sayılı Kanunun 8’inci maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

o) Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer alan, 3 Pafta, 31 ve 92 parsel numaralı toplam 52.910,00 m2   yüzölçüme sahip kadastro parselleri üzerine 31 parselin tamamında (A Bölgesi) 990 kW ve 92 parselin 13.713,04 m2'sinde (C Bölgesi) 500 kW olmak üzere toplam 32.863,04 m2 alanda 1490 kW (1,49 MW) kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali” ve 92 parselin 20.046,96 m2'sinde (B Bölgesi) “Tarım Alanı” amaçlı teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ö) İlimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2 pafta 671, 672, 1042, 1043, 1044, 1045 ve 1046 nolu 80.731,39 m2 büyüklüğündeki kadastro parselleri üzerine farklı şirketler tarafından A, B, C, D, E ve F Bölgelerine ayrılarak toplam 4,99 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, yukarda belirtilen hususlar ile Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.04.2016 tarih ve 146 sayılı meclis kararınca onaylanan Güneş Enerji Santrali Projelerinin Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esaslar kapsamında değerlendirilerek 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
a) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün, Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığının, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde ekteki ödenek aktarma listesinde belirtilen bütçe tertiplerinden Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 46.48.01.33.04.5.1.00.5.06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri bütçe tertibine aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.
b) Şehirlerarası Otobüs Terminallerinde ve Mahalle Garajlarında Uygulanacak Fiyat Tarifesine ait 2016 yılında uygulanacak ek gelir tarife ve değişiklik tekliflerinin görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.

c) Menteşe Belediye Meclisinin 2016 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi ile ilgili almış olduğu 01.07.2016 tarih ve 193 sayılı Meclis Kararının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereği görüşülmesi. Tıklayınız. 

ç) Ula Göleti alanında deniz bisikleti ve kano kiralama ücretlerine ait 2016 yılında uygulanacak ek gelir tarife tekliflerinin görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız.

d) Seydikemer Belediye Meclisinin 2016 Yılı Bütçe Gelir Tarifesinde İmar ile ilgili ücret tarife cetvelinde değişiklik yapılmasına dair almış olduğu 01.07.2016 tarih ve 81 sayılı Meclis Kararının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereği görüşülmesi. Tıklayınız.