Geri Tüm Komisyon Raporları

21.04.2016, 27.04.2016, ve 05.05.2016 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi
a)Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 27 pafta, 1705 sayılı parselde teklif edilen “Gelişme Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

b)İlimiz, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan ve plan onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bulunan inceleme alanına yönelik Ulaşım Dairesi Başkanlığınca teknik rapor ile sunulan Fethiye İlçesi, Atatürk Caddesi, Çarşı Caddesi, Belediye Caddesi, Hükümet Caddesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi, 96. Sokak, 97. Sokak, Sadi Pekin Caddesi üzerinde “yol üstü otoparklar”ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı meri uygulama imar planları doğrultusunda kentsel tasarım projesi ile çözümlenmesi konusunun görüşülmesi.Tıklayınız.

c)Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 30 pafta 5085 parselde hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.
ç)Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 30 pafta 5085 parselde hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

d)04/03/2016 tarih ve 27 sayılı Kavaklıdere Belediye Meclis Kararı ile; görevi esnasında şehit olan Kavaklıdere ilçesi Salkım Mahallesi halkından Jandarma Uzman Çavuş Tolga SAĞLAM’ın isminin, Salkım Mahallesi girişi olan Kavaklıdere-Bozdoğan karayolu kavşağından başlayıp Salkım Mahallesi çıkışına kadar olan ana caddeye “ Şehit Tolga SAĞLAM Caddesi “ isminin verilmesine yönelik kararın onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

e)04/03/2016 tarih ve 28 sayılı Kavaklıdere Belediye Meclis Kararı ile; Muğla Mermerciler Derneği Başkanı ve Koçar Mermer A.Ş’nin sahibi olan işadamı Abdullah KOÇAR’ın isminin yaşatılması amacıyla, Kavaklıdere ilçesi, Çayboyu Mahallesi “Sanayi Caddesi” isminin “Abdullah KOÇAR Sanayi Caddesi” olarak değiştirmesine yönelik kararın onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

f)İlimiz Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi Çırkan Mevkiinde hazırlanan “Trafo Alanı” amaçlı PİN: 10854,6 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

g)İlimiz Milas İlçesi Hayıtlı Mahallesi 247 ada eski 45,46 parseller yeni 247 ada 227, 228, 229, 230 parseller ile 1020 ada 7,  8, 9, 10, 11 parseller arasından geçen 10.00 metrelik yolun kadastral sınırlara uyularak işaretlenmesi amaçlı PİN: UİP-8387,9 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

h)İlimiz Milas İlçesi İsmetpaşa Mahallesi 269 ada 42 parsel “Bitişik Nizam, 2 kat, Yençok:6.50 m. Küçük Sanayi Alanı” amaçlı PİN:UİP-8387,8 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

ı)İlimiz Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Ekizceönü Mevkii, 12 Pafta, 184 ve 185 numaralı parsellerde yer alan 22.960,87 m2 yüzölçümlü taşınmazlara ilişkin Güneş Enerji Santrali Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız.

i)İlimiz Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi tapunun 19 ada 211 parselinde kayıtlı taşınmazla ilgili  PİN: UİP-8387,14 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

j)İlimiz Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Kerimler Mevkiinde yer alan N19B20C2/2 pafta 187 ada, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ve 14 parsel nolu 68.418,00 m2 büyüklüğündeki kadastro parselleri üzerinde farklı şirketler tarafından A, B, C, D ve E Bölgesine ayrılarak toplam 4,0 MV kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız.

k)İlimiz Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi Yalı Mevkiinde hazırlanan “Trafo (TR1, TR2, TR3, TR4, TR5) Alanı” amaçlı PİN: 9768,3 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

l)İlimiz Menteşe İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 38 pafta, 1013 ada, 8 numaralı imar parselinde, özel mülkiyette kayıtlı taşınmazda, Muğla-Menteşe-Karşıyaka Islah İmar Planının N20-C-3-D-2-B (eski 20M-II) imar paftasında hazırlanan “Ticaret-Konut Alanı (TİCK)”na yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.  

m)İlimiz Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 465 ada, 71 ve 72 parsellerin “Ayrık Nizam, 4 Kat, Konut Alanı” olarak işaretlenmesi amacıyla hazırlanan UİP-8387,10 PİN nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

n)İlimiz Milas İlçesi, Meşelik Mahallesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 numaralı parselleri kapsayan 297 numaralı imar adasında yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik onaylı imar planının N19-D-8-B-1-B ve N19-D-8-B-2-A imar paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

o)İlimiz Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, Cumalaryurdu-Elekse Mevkii, 10 pafta, 976 ve 1100 nolu Kadastro parselinde aynı firma tarafından toplam 990 kW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız.

ö)İlimiz Fethiye ilçesi, İncirköy Mahallesi 2311 parsel sayılı taşınmazda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

p)İlimiz Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, Haranpınarı Mevkii, 141 ada, 7 parselde yer alan taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

r)İlimiz Ortaca ilçesi, Çaylı Mahallesi, Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki tapunun 644 ada, 30 numaralı imar parselini de kapsayan yaklaşık 48000 m²lik alan üzerinde “Depolama Alanından” “Terminal Alanına (otogar)” dönüştürülmesi ve otogar alanı giriş-çıkışının düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

s)İlimiz Ortaca ilçesi Çaylı Mahallesi, Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki tapunun 644 ada, 30 numaralı imar parselini de kapsayan yaklaşık 48000 m²lik alan üzerinde “Depolama Alanından” “Terminal Alanına (otogar)” dönüştürülmesi ve otogar alanı giriş-çıkışının düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

ş)İlimiz Menteşe İlçesi, Cedit Mahallesi, 371, 458, 604, 712 ve 109 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazlarda teklif edilen “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.
t)İlimiz Menteşe İlçesi, Cedit Mahallesi, 371, 458, 604, 712 ve 109 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazlarda teklif edilen “Lise Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

u)PİN:6464,11 nolu, Ortaca Belediyesi sınırları içerisinde kalan ancak Özel Kanunlar kapsamı dışında kalan alanlardaki onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ilave plan hükümleri eklenmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

ü)İlimiz Menteşe ilçesi, Özlüce mahallesi, Kaşbaşı Mevkii, tapunun 190 ada, 1 ve 192 ada 4, 5, 6 ve 7 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde toplam 2,5 MW kurulu gücünde teklif edilen “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız.

v)İlimiz Ortakent- Yahşi Mahallesi, 421 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde emsal arttırımına yönelik 1/5000 ölçekli Ortakent- Yahşi Belediyesi Kemer Mevkii Revizyon ve İlave Nazım İmar planı değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi
a)Dalaman Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılmasına dair 01.03.2016 tarih ve 35 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereği onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

b)Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığının 2016 yılı gelir tarifesinin görüşülmesi. Tıklayınız.

c)2016 mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü’nün ek gelir tarifesinin görüşülmesi. Tıklayınız.

ç)Muğla Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’nin görüşülmesi. Tıklayınız.

3.İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarının Müşterek Komisyon Raporunun görüşülmesi
a)Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yeralan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak (Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Bakım Ağı Dışında Kalan Karayollarında) Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Onaylanması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.