Geri Tüm Komisyon Raporları

21.02.2017, 22.02.2017, 06.03.2017 ve 09.03.2017 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

a)Milas İlçesi, Güllük Mahallesi, N19-d-03-a-1-d pafta, 244 ada, 9 parselde (eski 1197 parsel) yer alan taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.    
b)Milas İlçesi, Güllük Mahallesi, N19-d-03-a-1-d pafta, 244 ada, 9 parselde (eski 1197 parsel) yer alan taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.                                                                            
c)Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 18.01.2017 tarih ve 5074 sayılı kararı ile uygun bulunan, İlimiz, Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 1 parsel  (eski 482 ada, 1 parsel) nolu taşınmaza ilişkin Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 12.08.2015 tarih ve 3531 sayılı kurul kararı ile 14.01.2016 tarih ve 3996 sayılı kurul kararları ile Bodrum Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 2016-56 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.   

ç)İlimiz, Seydikemer İlçesi, Kemer Mahallesi, Menekşe İşhanı Mevkiinde yer alan tapunun 192 Ada, 6, 7, 8 ve 9 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarında “Kamu Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.                     

d)İlimiz, Seydikemer İlçesi, Kemer Mahallesi, Menekşe İşhanı Mevkiinde yer alan tapunun 192 Ada, 6, 7, 8 ve 9 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarında “Resmi Kurum Alanı(Tapu Binası)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21 inci maddesi 2 fıkrası uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.                                                           

e)Milas İlçesi, Ören Mahallesi, 156 ada, 454 ve 455 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerine Konut Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

f)Fethiye İlçesi, Yeşilüzümlü Mahallesi 513 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

g)Ortaca Belediye Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda; Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, 332 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsellerde yer alan taşınmazlara ilişkin hazırlanan “Ticaret- Konut Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.                                            

h)Menteşe İlçesi, Karamehmet Mahallesi, 1 ada, 14, 15, 16, 17 nolu imar parselleri üzerindeki “Belediye Hizmet Alanı, Park ve Ağaçlandırılacak Alan” kullanımının iptal edilerek “Park, Ticaret Alanı ve Rekreasyon Alanı” düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ı)Dalaman İlçesi, Taşlıburun Mahallesi, Payam Mevkii, 209 ada, 91 nolu parseli kapsayan planlama alanı için toplamda “ 999 kW kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” ve “Tarım Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.                                                              

i)Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2016 tarih ve 399 sayılı kararıyla onaylanan Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Eren Mevkii, 508 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın Yatağan Belediye Başkanlığının 05.01.2017 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

j)Kavaklıdere İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, Hacıgeç(Akyar) Mevkii, 20 Pafta 1682 ve 1683 nolu parsellere ilişkin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 08.09.2016 tarih ve 379 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan “Güneş Enerji Santrali” Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin itiraz konusunun 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

k)Kavaklıdere İlçesi, Bakırcılar Mahallesinde hazırlanan Kavaklıdere Belediye Başkanlığı'nın 03.02.2017 tarih ve 12 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

                             

l)Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, Bodrum Şosesi Mevkiinde yer alan, 903 ada 4 parselde “Ayrık Nizam, 3 kat, Emsal:2, Konut+Ticaret Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

m)Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarında yapılan değişikliklerin görüşülmesi. Tıklayınız.

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

a)Ula Belediye Meclisinin almış olduğu 04/01/2017 tarih, 05 sayılı Meclis kararına istinaden 2017 yılında Ula Belediye Başkanlığı'nca uygulanacak Gelir Tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. Tıklayınız.

b)Fethiye Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

33. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a.İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan 11 pafta 207 ve 208 parsel numaralı toplam 55.222,96 m2 büyüklüğündeki teklif planlama alanına “Güneş Enerji Santrali” amaçlı teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.  

b.İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan 11 pafta 209 ve 221 parsel numaralı parsellere 2,71 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı ve GES alanına ulaşım sağlamak amacıyla 11 pafta ve 1142 parsel ile tescil harici alanı içerisine alan toplam 52.447,81 m2 büyüklüğündeki alana teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.  

c.İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan 11 pafta 217 nolu parseli içerisine alan toplam 26.530,78 m2 büyüklüğündeki teklif planlama alanına “Güneş Enerji Santrali” amaçlı teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ç.İlimiz Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Kızılçırpı Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapunun 174 ada 23 parsel (Eski 174 ada 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parseller) ve 178 ada 14 parsel (Eski 178 ada 9, 10, 11, 12, 13 parseller) nolu kadastro parsellerinde kayıtlı toplam 143.693,65 m2 büyüklüğündeki taşınmazlar üzerine toplam 6994 kW (6.99 MW) kurulu gücünde teklif edilen Güneş Enerji Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

d.Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarih ve 433 sayılı kararıyla onaylanan, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 144 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın, Menteşe Belediye Başkanlığının 07.02.2017 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi.  Tıklayınız.  

e.İlimiz Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Bozalan Mevkii, 218 ada 1 parsel numarasında kayıtlı özel mülkiyetteki taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.