Geri Tüm Komisyon Raporları

20.09.2017, 05.10.2017 ve 10.10.2017 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 
a.Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarih ve 205 sayılı kararı ile onaylanan, İlimiz, Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin yapılan itirazların görüşülmesi. Tıklayınız. Ek1 için Tıklayınız.  Ek2 için Tıklayınız.

b.Yatağan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ve Konak Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde hazırlanan ve 04.08.2017 tarihli, 2017/5-355 sayılı UKOME kararı ile onaylanan yol boyu araç park yerlerinin ilgi (b) ve ilgi (c) görüşler ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-136; 14.04.2016-140; 12.05.2016-187; 09.02.2017-50; 08.06.2017-206; 08.06.2017-207) kararlar doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c.İlimiz Milas İlçesi, Avşar Mahallesi, Avşar Önü Mevkii, 116 ada, 2 nolu parseli kapsayan planlama alanı için “ 999 kw kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ç.Dalaman İlçesi, Altıntas Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yeraltı “Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik meri Dalaman Uygulama İmar Planının O21-B-17-D-3-D ve O21-B-17-D-4-C paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

d.Menteşe İlçesi, Karamehmet Mahallesi, 1 ada, 14, 15, 16 ve 17 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların kullanım kararlarının ve yapılaşma koşullarının düzenlemesine yönelik N20-C-2-C-2-B imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

e.Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10.05.2017/160 sayılı kararı ile onaylanan Seydikemer İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği teklifine ilişkin bir (1) adet itirazın 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

f.1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonunun, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun 5216 sayılı Kanunun 7/b ve Geçici 1 inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi 
a)Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı 08.09.2017 tarih 504 sayılı yazısı ile Milas Atatürk Spor Kompleksine ait Ücret Tarifesinin eklenmesine dair tarife cetvelinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre karar alınması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.