Geri Tüm Komisyon Raporları

19.10.2016,26.10.2016,27.10.2016,04.11.2016 ve 08.11/2016 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a)Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 246 ada, 585 numaralı imar parselinde, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı adına kayıtlı taşınmazda, Milas Revizyon Nazım İmar Planının N19-B-16-C imar paftasında hazırlanan “Ticaret-Turizm-Konut Alanı (TİCTK)”na yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b)Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, 246 ada, 585 numaralı imar parselinde, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı adına kayıtlı taşınmazda, Milas Revizyon Uygulama İmar Planının N19-B-16-C-3-A imar paftasında hazırlanan “Ticaret-Turizm-Konut Alanı (TİCTK)”na yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c)Yatağan İlçesi, Yeşilbağcılar Mahallesi, Karabekir Mevkiinde, 2764 numaralı imar parselinde, özel mülkiyete kayıtlı kullanım kararının “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 05.07.2012/17 sayılı mülga Yeşilbağcılar Belediye Meclisi kararı ile onaylı Nazım İmar Planının N20-A-12-D imar paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 
ç)Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 326 sayılı kararıyla onaylanan “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyon Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan 1 adet itirazın Mehmet ESEN’in 22.09.2016 tarihli dilekçesi ile birlikte değerlendirilerek 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

d)Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Ekizceönü Mevkii, 12 pafta, 184 ve 185 numaralı parsellere ilişkin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 12.05.2016 tarih ve 195 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan “Güneş Enerji Santrali” Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin itirazın 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

e)Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İlimiz bütününde doğal sit alanlarında dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projelerinin” yapılarak yeniden değerlendirilmesine ilişkin Başkanlığımız görüşünün oluşturulabilmesi için Belediyemiz Meclisince incelenerek değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız

f)Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, Ova Mevkiinde, 1163 ada, 1-2 ve 1164 ada, 1-2-3 numaralı imar parsellerinde, özel mülkiyete kayıtlı taşınmazların yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik mülga Muğla Belediyesi Meclisi’nin 03.10.2005/163 sayılı kararı ile onaylanan Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm İlave ve Revizyon İmar Planının N20-C-3-D-3-C imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

g)Menteşe İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, Karşıyaka Islah İmar Planı plan notlarına ilişkin UİP-15473,3 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

h)İlimiz Menteşe İlçesi, Karamehmet Mahallesi, Muğla İmar Planı plan notlarına ilişkin UİP-2374,13 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ı)İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, Bahçelievler Mevkii, 1110 ada, 1 nolu parsel, 1033 ada, 1 parsel ile 381 ada, 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan alandaki 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

i)Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin 2014/89 esas ve 2015/762 kararı doğrultusunda Muğla İli, Milas İlçesi, Hacıapti Mahallesi, 135 ada 30 parseline yönelik Milas Belediye Meclisinin 08.01.2014 gün ve 23 sayılı kararının iptal edilerek mahkeme kararının uygun gördüğü 135 ada 30 parsel sayılı taşınmazda Akaryakıt ve Servis İstasyonu amaçlı Milas Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih ve 233 sayılı kararı ile uygun bulunan PİN: UİP-8387,21 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız.

j)Seydikemer İlçesi, Yayla Ceylan Mahallesi, Karamarası Mevkii, 461 ada 17 parsele ilişkin “Tarım Tesis Alanı (Küçük Ölçekli Meyve Suyu ve Şarap Üretim Tesisi)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

k)Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 144 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

l)Ortaca İlçesi, Çaylı Mahallesi, 900 ada, 1 numaralı parselde teklif edilen “Özel Eğitim Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

m)Milas İlçesi, Kayaderesi Mahallesi, Gökbel Mevkii, 101 ada, 768, 766, 763, 758, 824 parseller ve 101 ada 1 parselde teklif edilen “Eko- Turizm Alanı” amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

n)Milas İlçesi, Ören Mahallesi, N19C-24B-4A paftada yer alan 156 ada 219 parselde kayıtlı taşınmazda “Gelişme Konut Alanı” amaçlı hazırlanan Milas Belediye Meclisi'nin 08/04/2016 tarih ve 124 sayılı kararı ile uygun bulunan PİN: UİP-18875 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

a)Bodrum Belediyesi’nin 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

3.Ulaşım Komisyon Raporunun görüşülmesi 

a)Muğla Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği’nde yapılacak değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması hususu. Tıklayınız.