Geri Tüm Komisyon Raporları

18.12.2015, 25.12.2015 ve 11.01.2016 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

18.12.2015, 25.12.2015 ve 11.01.2016 Tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

a)Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 154 kV Bodrum TM İrtibat Enerji İletim Hattının imar planına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

 b)Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkii, 138 ada, 12 parsele ilişkin “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyon Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız...   

 c)Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkii, 138 ada, 11 parsele ilişkin “Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyon Alanı " amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız...

 ç)İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, tapunun 293 ada, 7 parselinde kayıtlı mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait 260,35 m2 olan  taşınmaza ait “Resmi Kurum Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız...

 d)5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı meclis kararına ilişkin  itirazların görüşülmesi. Tıklayınız...                                                            

 e)İlimiz, Dalaman İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 51 ada 16, 30, 32, 34 parseller “Enerji Depolama Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının  görüşülmesi. Tıklayınız...                                                           

 f)İlimiz, Dalaman İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 51 ada 16, 30, 32, 34 parseller “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız...     

 g)İlimiz Menteşe İlçesi Cedit Mahallesi, 1449 parselinde kayıtlı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne tahsisli 9233,45 m2 yüzölçümlü taşınmaza ait “Resmi  Kurum Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Tıklayınız...

ğ)Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarında Yapılaşmalar Hakkında Yönergede ilçe belediyelerinin uygulamada tereddüt  yaşadıkları konular hakkında yönergeye hüküm ve geçici madde eklenmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

 h)İlimiz, Seydikemer İlçesi Belen Mahallesi, Orman Deposu Mevkiinde yer alan, Ormandan tahsisli alanda “Eğitim Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım  İmar  Planı Değişikliği ve İlavesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...   

 ı)İlimiz, Seydikemer İlçesi Belen Mahallesi, Orman Deposu Mevkiinde yer alan, Ormandan tahsisli alanda “Lise Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar  Planı Değişikliği ve İlavesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

 i)İlimiz Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesi, 109 ada 3 parselde bulunan “Belediye Hizmet Alanı”nın “Belediye Hizmet Alanı ve Termal Turizm Alanı”na  dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

 j)İlimiz Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesi, 109 ada 3 parselde bulunan “Belediye Hizmet Alanı”nın “Belediye Hizmet Alanı ve Termal Turizm Alanı”na  dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

 k)İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Salkım Mahallesi, Akçataş Mevkii, 3 Pafta 22nolu Kadastro parselinde 38.220,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine “Güneş  Enerji  Santrali” amaçlı teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...                                           

 l)İlimiz Milas İlçesi Dörttepe Mahallesi 5838 parsel “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

 m)İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 2106 parsel “Kamu Hizmet Alanı (Bölge Trafik Müdürlüğü)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği  hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...                    

 n)İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 2106 parsel “Resmi Kurum Alanı (Bölge Trafik Müdürlüğü)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...                                                         

 o)İlimiz Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 238 Ada, 3 nolu toplam 42.018,08 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine “Güneş Enerji  Santrali”  amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...  

ö)İlimiz Dalaman İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 62 ada, 18 parselde Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan 8380,17 m2 yüzölçümlü taşınmazda ark ile  şuyunun  giderilmesi için otopark ve yeşil alan ayrılmasına ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi.  Tıklayınız...  

 p)İlimiz Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi, 873 ve 878 parseller “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar  Planı  Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

 r)İlimiz Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi, 873 ve 878 parseller “Ticaret-Turizm Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  Değişikliği  hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

 s)İlimiz Milas İlçesi Avşar Mahallesi, Alimbey Kuyusu Mevkiinde tapunun 120 ada 55 ve 56 parsellerinde kayıtlı toplam 50.869,31 m² büyüklüğündeki özel  mülkiyette bulunan taşınmazlar üzerinde hazırlanan "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (490 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)" amaçlı 1/5000  ölçekli  Nazım İmar Planının görüşülmesi. Tıklayınız...     

ş)İlimiz Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 417 ada 21 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi. Tıklayınız...

 t)İlimiz, Milas İlçesi, Ören Mahallesi, yapı çatıları ile ilgili plan hükümlerine yönelik Milas Belediye Meclisinin 06.11.2015 gün ve 270 sayılı kararının  görüşülmesi. Tıklayınız...