Geri Tüm Komisyon Raporları

18.11.2020 ve 19.11.2020 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları


1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Performans Programının görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

b) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 mali yılı bütçesinin görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız

c) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 mali yılı gelir tarifesinin görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız

Ek için tıklayınız.

ç) Seydikemer Belediyesi 2021 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız

d) Ula Belediyesi 2021 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız. 

e) Ortaca Belediyesi 2021 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

f) Menteşe Belediyesi 2021 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

g) Yatağan Belediyesi 2021 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız

h) Dalaman Belediyesi 2021 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

ı) Fethiye Belediyesi 2021 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız

i) Datça Belediyesi 2021 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız. 

j) Kavaklıdere Belediyesi 2021 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız. 

k) Marmaris Belediyesi 2021 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız

l) Milas Belediyesi 2021 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız

m) Bodrum Belediyesi 2021 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız

n) Köyceğiz Belediyesi 2021 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

o) Yatağan Belediyesi’nin 2021 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

ö) Marmaris Belediyesi’nin 2021 Yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesinin 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

Ek için tıklayınız.

p) Kavaklıdere Belediyesi’nin 2021 Yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

Ek için tıklayınız.

r) Fethiye Belediyesi’nin 2021 Yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız

Ek için tıklayınız.

s) Ortaca Belediyesi’nin 2021 Yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 

Ek için tıklayınız.

2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) Menteşe İlçesi, Günlüce Mahallesi, 166 ada 6, 15, 16 ve 17 parseller ile 263 ada 1 parseli kapsayan planlama alanı için “Enerji Nakil Hattı (Yer Altı Enerji Nakil Hattı) ve “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız